புதன், 30 ஜூன், 2010

# 30 1893ல் சென்னை (மேப்)எவ்வளவு ஏரிகள், எவ்வளவு காலி இடங்கள்; பார்த்தாலே இனிக்கிறது அல்லவா?.

2 கருத்துகள்: